Westmill Foods Europe b.v. Online Privacyverklaring

 

Wie zijn wij?

Deze website www.singhabenelux.com (de “Website”) is eigendom van en wordt beheerd door Westmill Foods Europe b.v. (ingeschreven in Nederland onder bedrijfsnummer 27131098) (die in deze verklaring wordt aangeduid met “wij/we”, “ons/onze ” of “ons”).

 

Doel van deze verklaring

Deze privacyverklaring vertelt u over de informatie die we over u verzamelen als u onze website bezoekt, of ons op andere wijze informatie verschaft.

Er staat ook in hoe u uw rechten kunt uitoefenen (waaronder het recht bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van gegevensverwerking die wij uitvoeren). Meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen staat in het onderstaande hoofdstuk “Uw rechten”.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Gegevens en informatie over siteverkeer op uw computer

Hoe gebruiken we deze gegevens?

Als u onze Website doorzoekt, gebruiken we cookies voor het verzamelen van:

 • Informatie over uw gebruik van onze Websitewe verzamelen standaard internetlogboekinformatie en gegevens over gedragspatronen van bezoekers.

       We gebruiken deze informatie om aantallen bezoekers vast te leggen, hun gebruik van de verschillende gebieden van de Website en andere bruikbare kenmerken en koppelingen. We gebruiken deze informatie niet op een manier waarop u persoonlijk wordt geïdentificeerd.

       We gebruiken een derde partij, Google Analytics, om deze informatie te verzamelen maar deze wordt slechts verwerkt op een bepaalde manier zodat niemand persoonlijk wordt geïdentificeerd. We ondernemen geen enkele poging om de identiteit van de bezoekers van onze website te achterhalen en staan ook niet toe dat Google dat doet.

 • Informatie over uw computer; dit omvat uw IP-adres, besturingssysteem en soort browser.

       We gebruiken deze informatie voor het handhaven van de beveiliging van onze Website en voor het vaststellen van tendensen zodat we het functioneren van de website kunnen verbeteren.

       We gebruiken deze informatie ook om de Website toe te spitsen op uw interesses en om te zorgen dat de inhoud van de Website u zo effectief mogelijk wordt gepresenteerd en om u in staat te stellen deel te nemen aan de interactieve kenmerken van de Website, als u dit verkiest.

       We gebruiken deze informatie niet op een manier waarop u persoonlijk wordt geïdentificeerd.

We verzamelen deze informatie voor onze gerechtvaardigde belangen met betrekking tot het onderhoud en beheer van onze Website en om beveiliging ervan te verzekeren. Als u niet wilt dat wij deze informatie verzamelen, kunt u de functie "niet volgen" (“do not track” (“DNT”)) van uw webbrowser gebruiken om ons te vertellen dat u niet wilt worden gevolgd als u onze Website bezoekt. Meer informatie over DNT is te vinden op https://allaboutdnt.com.

Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken op onze Website, zie ons Cookiesbeleid.

Hoe lang bewaren we deze informatie?

We bewaren informatie over uw bezoek aan onze website slechts zo lang als nodig voor de genoemde doeleinden. Normaal verwijderen we browse-informatie over gebruikers elke 12 maanden.

Met wie delen we deze informatie?

We delen informatie over bezoekers van onze Website met dienstverleners die ons helpen bij de administratie en het beheer van de Website.

Waar naartoe wordt deze informatie doorgegeven?

Informatie die we verzamelen over uw gebruik van onze Website wordt opgeslagen binnen en niet buiten de Europese Economische Ruimte.

 

Informatie die u ons toestuurt

Hoe gebruiken we deze gegevens?

U hoeft ons niet rechtstreeks informatie te verstrekken als u onze Website gebruikt. Als u verkiest onze functie ‘contact met ons opnemen’ te gebruiken of ons anderszins te bereiken, gebruiken we de informatie die u ons toestuurt teneinde te reageren op uw vraag. Wanneer we uw persoonsgegevens voor dit doel gebruiken, doen wij dit in verband met onze gerechtvaardigde zakelijke belangen voor het communiceren met u in overeenstemming met uw wensen en verwachtingen. We gebruiken deze gegevens ook voor onze gerechtvaardigde belangen met betrekking tot toegang tot relevant professioneel advies en om ervoor te zorgen dat we de voor ons bedrijf geldende juridische verplichtingen naleven.

 

Hoe lang bewaren we deze informatie?

We bewaren uw informatie slechts voor zo lang als nodig voor het behandelen van uw vraag. Normaal bewaren we een register van routinematige vragen 12 maanden lang maar in sommige gevallen (bijvoorbeeld als de vraag verband houdt met een overeenkomst tussen ons, of als we juridisch advies moeten inwinnen om te reageren op een klacht) moeten we een register van onze communicaties maximaal 5 jaar bewaren.

Met wie delen we deze informatie?

We delen uw gegevens met onze dienstverleners en onze professionele adviseurs als dat nodig is om een vraag of klacht te behandelen.

Anderszins delen we uw informatie niet met derden tenzij:

 • we toestemming van u hebben;
 • dit wettelijk vereist is;
 • dit nodig is voor het handhaven van onze gebruiksvoorwaarden, rechten of eigendommen, of de rechten en eigendommen van derden; of
 • indien dit nodig is in verband met de verkoop van ons bedrijf of zijn activa (in dat geval worden uw gegevens bekendgemaakt aan onze adviseurs en de adviseurs van de mogelijke koper(s) en worden zij doorgegeven aan de nieuwe eigenaars).

Waar naartoe wordt deze informatie doorgegeven?

 Informatie die u ons via onze website toestuurt, wordt opgeslagen binnen, en niet doorgegeven naar gebieden buiten de Europese Economische Ruimte.

 

Informatie die u ons geeft als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, contractformulier invult, meedoet aan een prijsvraag, prijsverloting of een aanbieding of een enquête invult

Hoe gebruiken we deze gegevens?

U hoeft ons niet rechtstreeks uw persoonsgegevens te verstrekken als u onze Website gebruikt. Echter, sommige berichten, diensten en voorzieningen kunnen alleen worden verstrekt als u ons relevante gegevens doorgeeft. Bijvoorbeeld, als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, contractformulier invult, meedoet aan een prijsvraag, prijsverloting of een aanbieding of een enquête invult, vragen wij u uw contactgegevens aan ons door te geven. Als we u vragen ons informatie te verstrekken die niet strikt noodzakelijk is om u te voorzien van berichten, diensten of voorzieningen waarin u bent geïnteresseerd, zijn wij daar heel duidelijk in. Dit kan nuttig voor ons zijn omdat wij daardoor meer te weten komen over onze klanten of onze producten en diensten kunnen verbeteren.

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, contractformulier invult, meedoet aan een prijsvraag, prijsverloting of een aanbieding of een enquête invult gebruiken we de persoonsgegevens die u ons verstrekt:

 • voor het verstekken van door u bij ons aangevraagde nieuwsbrieven en andere promotiematerialen;
 • voor het verstrekken van specifieke informatie over onze producten wanneer u hier om verzoekt;
 • om beter inzicht te krijgen in de behoeften en interesses van onze klanten en contacten en
 • om u op de hoogte te stellen van veranderingen in onze diensten.

Wanneer we uw persoonsgegevens voor deze doeleinden gebruiken, doen wij dit voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen met betrekking tot het ontwikkelen en bevorderen van onze goederen en diensten en om met u te communiceren in overeenstemming met uw wensen en verwachtingen. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen ons gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden. Voor meer informatie over de manier waarop wij uw gegevens gebruiken voor direct-marketingdoeleinden verwijzen wij naar het hoofdstuk over direct marketing.

We gebruiken deze gegevens ook voor onze gerechtvaardigde belangen met betrekking tot toegang tot relevant professioneel advies en om ervoor te zorgen dat we de voor ons bedrijf geldende juridische verplichtingen naleven.

Als u ons uw informatie verschaft in verband met deelname aan een prijsvraag, prijsverloting of aanbieding, gebruiken we deze informatie voor de administratie van onze prijsvraag en, indien relevant, om de uitslagen van de prijsvraag mede te delen en prijzen te bezorgen. Wanneer we uw persoonsgegevens voor deze doeleinden gebruiken, doen wij dit omdat wij deze informatie moeten verzamelen en gebruiken voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u in overeenstemming met onze regels voor prijsvragen.

Hoe lang bewaren we deze informatie?

Informatie die we bewaren voor marktonderzoek wordt meestal niet langer dan 5 jaar bewaard in een vorm waarin u geïdentificeerd kunt worden.

Informatie die we bewaren in verband met het beheer van een prijsvraag, prijsverloting en aanbiedingen wordt meestal 5 jaar bewaard.

Informatie die we bewaren voor direct marketing teneinde u nieuwsbrieven en ander promotiemateriaal te kunnen toesturen wordt bewaard zo lang u geïnteresseerd bent in het ontvangen van onze marketingberichten. U kunt ons echter op elk moment vertellen om te stoppen met het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden door contact met ons op te nemen

Met wie delen we deze informatie?

Indien nodig, delen we deze gegevens met onze leveranciers, dienstverleners en professionele adviseurs.

Anderszins delen we uw informatie niet met derden tenzij:

 • we toestemming van u hebben;
 • dit wettelijk vereist is;
 • dit nodig is voor het handhaven van onze gebruiksvoorwaarden, rechten of eigendommen, of de rechten en eigendommen van derden; of
 • indien dit nodig is in verband met de verkoop van ons bedrijf of zijn activa (in dat geval worden uw gegevens bekendgemaakt aan onze adviseurs en de adviseurs van de mogelijke koper(s) en worden zij doorgegeven aan de nieuwe eigenaars).

Waar naartoe wordt deze informatie doorgegeven?

Informatie die u ons geeft als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, contractformulier invult, meedoet aan een prijsvraag, prijsverloting of een aanbieding of een enquête invult wordt opgeslagen binnen, en niet doorgegeven naar gebieden buiten de Europese Economische Ruimte.

 

Direct marketing

Hoe gebruiken we deze gegevens?

We gebruiken contactgegevens die u ons verschaft voor het leveren van promotionele informatie die u aanvraagt of waarvan wij denken dat deze interessant voor u is. We gebruiken deze informatie ook om inzicht te verkrijgen in de behoeften en interesses van ons klantenbestand en voor het beoordelen van de effectiviteit van onze marketingactiviteiten.

We nemen alleen contact met u op voor marketingdoeleinden via reguliere post,  e-mail en/of SMS als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Wanneer we uw gegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden, doen wij dit voor onze gerechtvaardigde belangen met betrekking tot het bevorderen van ons bedrijf en de goederen en diensten die wij te bieden hebben.

Hoe lang bewaren we deze informatie?

We bewaren informatie voor direct marketingdoeleinden zo lang u geïnteresseerd bent in het ontvangen van onze marketingberichten.

U kunt ons vertellen om te stoppen met het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden door contact met ons op te nemen en u kunt zich op elk moment afmelden voor e-mailmarketing met onze functie voor uitschrijven.

Met wie delen we deze informatie?

Indien nodig delen we deze gegevens met onze leveranciers en dienstverleners.

Anderszins delen we uw informatie niet met derden tenzij:

 • we toestemming van u hebben;
 • dit wettelijk vereist is;
 • dit nodig is voor het handhaven van onze gebruiksvoorwaarden, rechten of eigendommen, of de rechten en eigendommen van derden; of
 • indien dit nodig is in verband met de verkoop van ons bedrijf of zijn activa (in dat geval worden uw gegevens bekendgemaakt aan onze adviseurs en de adviseurs van de mogelijke koper(s) en worden zij doorgegeven aan de nieuwe eigenaars).

Waar naartoe wordt deze informatie doorgegeven?

Informatie die wij bewaren voor direct marketingdoeleinden wordt opgeslagen binnen, en niet doorgegeven naar gebieden buiten de Europese Economische Ruimte.

 

 

Uw rechten

U kunt ons op elk moment vragen u een kopie van uw persoonsgegevens te verstrekken. In verband met persoonsgegevens die u ons heeft verschaft en die wij bewaren met het doel om een overeenkomst met u aan te gaan of op basis van uw toestemming, heeft u het recht ons om een kopie van deze informatie te vragen in gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare vorm zodat u dit kunt hergebruiken of doorgeven aan andere organisaties.

Als u denkt dat de persoonsgegevens die we van u bewaren incorrect of onvolledig zijn, kunt u ons vragen deze te corrigeren of aan te vullen.

In bepaalde omstandigheden heeft u eveneens het recht om bezwaar te maken tegen het door ons verwerken van uw gegevens en kunt u ons vragen het gebruik van uw gegevens te beperken en deze te verwijderen.

Op deze rechten bestaan echter enkele uitzonderingen. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld niet verwijderen als we wettelijk verplicht zijn deze te behouden of als we deze gegevens bewaren in verband met een overeenkomst met u. Evenzo kan toegang tot uw gegevens worden geweigerd als het beschikbaar stellen van de informatie persoonsgegevens van iemand anders zou vrijgeven of als het juridisch gezien niet is toegestaan om dergelijke informatie bekend te maken.

Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen.

 

Contact met ons opnemen en uw recht om een klacht in te dienen

Vragen, opmerkingen of verzoeken betreffende deze privacyverklaring zijn welkom en dienen te worden gericht aan Singha Benelux via contact@singhabenelux.com.

Als u reden tot bezorgdheid hebt over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens hanteren, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De gegevens over hoe u dit kunt doen treft u aan op hun website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18 mei 2018.