X

Dit is de privacyverklaring van Singha Beer Benelux, onderdeel van Westmill Foods Europe BV

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Singha Beer Benelux omgaat met uw persoonsgegevens.

Verantwoordelijke gegevensverwerkingen

Singha Beer Benelux, gevestigd te Amsterdam (hierna: “Singha Beer Benelux”)

is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het bezoek door u van de website www.singhabenelux.com

Categorieën persoonsgegevens en verwerkingsdoelen

Singha Beer Benelux verwerkt de volgende persoonsgegevens;

Singha Beer Benelux verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Beveiliging 

Singha Beer Benelux gaat uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Singha Beer Benelux zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen en te beveiligen.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. Ook worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor die doeleinden.

Indien Singha Beer Benelux gebruik maakt van de diensten van een derde die deze diensten ten behoeve van Singha Beer Benelux zal uitvoeren, zal Singha Beer Benelux deze derde(n) verplichten tot strikte geheimhouding en adequate beveiliging van uw persoonsgegevens.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Singha Beer Benelux kan uw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien:

Indien uw persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt, wordt u daaraan voorafgaand van op de hoogte gesteld, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

Melding CBP

De verwerking van persoonsgegevens door Singha Beer Benelux is gemeld aan het College Bescherming Persoonsgegevens.

Cookies

Singha Beer Benelux maakt gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies: cookies die worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van de website voor bezoekers te verbeteren. Er wordt bijvoorbeeld een cookie aangemaakt om het land en de taalinstellingen van je voorkeur en de op de leeftijdspagina ingevoerde informatie te onthouden. Zonder dit cookie moet je voor elke pagina die je op de website wilt bezoeken je leeftijd invoeren. De functionele cookies van de website die door Singha Beer Benelux op je computer worden opgeslagen, zijn alleen geldig tijdens je sessie op de website.

Analytics-cookies: Singha Beer Benelux gebruikt Google Anaytics-cookies om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Singha Beer Benelux kan zo verbeteringen in de gebruiksvriendelijkheid van de website doorvoeren. Google verwerkt uitsluitend via de website verkregen gegevens. Deze gegevens zijn altijd anoniem. Ga naar www.google.com/analytics voor meer informatie over Google Analytics.

Cookies van derden: de website staat cookies van sociale plug-ins van een aantal derden toe. Op deze manier kan een gebruiker content van de website via bepaalde sociale netwerken delen. Deze plug-ins verbeteren daarnaast de gebruiksvriendelijkheid van de website. Het gebruik van de door derden via sociale plug-ins verzamelde gegevens wordt exclusief door deze derden bepaald. Singha Beer Benelux kan deze cookies niet lezen (en deze derden kunnen de cookies van Singha Beer Benelux niet lezen). Lees de respectievelijke beleidsregels van deze derden voor meer informatie over de cookies van de betreffende derden.

In deze privacyverklaring is de term ‘cookies’ een verzamelnaam voor technieken waarbij informatie wordt opgeslagen of uitgelezen op uw computer, smartphone, tablet of ander randapparaat wanneer u een website bezoekt.

Indien Singha Beer Benelux cookies plaatst of uitleest die niet strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de communicatie met u of voor een specifiek door de u gevraagde dienst, wordt u hierover vooraf geïnformeerd en wordt uw toestemming gevraagd.

Kennisneming en verbetering van uw persoonsgegevens

U kunt contact opnemen met Singha Beer Benelux via contact@singhabenelux.com wanneer u:

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacyverklaring kunt u vinden op de website van Singha Beer Benelux.

Verwijzingen

Websites van anderen waarnaar Singha Beer Benelux verwijst of doorgeleidt kunnen een ander privacy beleid hanteren. Voor de inhoud van deze andere websites kan Singha Beer Benelux geen verantwoordelijkheid dragen. Wij raden u aan zich op de hoogte te stellen van de regels voordat u persoonlijke gegevens verstrekt.

Are you 18 or over?

Privacy Policy